Käyttöehdot

Pitää kirjoittaa

2015 – Kuuraketti

Rekisteriseloste

Laadittu henkilötietolain (523/99) 10 §:n pohjalta. Laatimispäivämäärä: XX.XX.2015

Rekisterinpitäjä:
MoonTV Oy
info@kuuraketti.fi

Yhteyshenkilö
Teemu Pohjalainen

Rekisterin nimi
XXX käyttäjärekisteri

Rekisterin sisältämät tiedot:
Yrityksen nimi
Nimi
Käyttäjätunnus
Sähköposti
Osoite
Puhelinnumero
Laskutustiedot
Videot
Kategoriat
Sivustot

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröidessä annetut tiedot.
Asetuksista muokatut tiedot.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Palvelu rakentuu osittain annettuihin tietoihin.

Tietojen edelleenluovuttaminen
Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle ilman asiakkaan suostumusta tai ellei laki siihen velvoita.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.

ATK-pohjainen järjestelmä on suojattu palomuuri- ja salasanasuojauksin. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisterin käyttöoikeuksia myöntää ja valvoo rekisteriasioita hoitava henkilö.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:
Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta eikä siirretä.

Tarkastusoikeus
Henkilötietolain 26. §:n mukaisesti asiakkaalla on oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on tallennettu.